ایلنا/ مدیرکل روابط عمومی تعزیرات از جریمه ۵۶ میلیاردی برای قاچاق نهاده‌های دامی در استان لرستان خبر داد.

محسن عسکری، مدیرکل روابط عمومی تعزیرات بیان داشت: با گزارش اداره اطلاعات استان لرستان برابر با اقدامات و تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مشخص شد که یک شرکت مقدار ۲۲۴ هزار و ۷۷۰ کیلوگرم کنجاله سویا را بدون مجوز در بازار آزاد به فروش رسانده است.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان ارسال، که با دستور مدیر کل به شعبه چهارم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد ارجاع داده شد.
وی افزود: شعبه با بررسی پرونده و گزارش اداره کل اطلاعات و گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان واظهارات متهم و اخذ آخرین دفاعیات، اتهام را محرز دانسته و نامبرده را به پرداخت ۵۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد و رای صادره مورد تایید شعبه تجدید نظر و در اجرای احکام  در حال اجرا است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy