فارس/ روستای سرمستان در ۳۰ کیلومتری شهرستان دیر قرار دارد. مردم این روستا می‌گویند در حال حاضر تعدادی قنات و چشمه برای آبرسانی به اراضی کشاورزی فعال است که از این راه امرار معاش می‌کنند؛ اما با استقرار صنایع برای دو معدن همه این قنوات نابود خواهد شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar