عصر جنوب/ دختر و پسر اهل لردگان که عاشق هم بودند، دوهفته پیش خود را به دریاچه سد انداخته‌اند.

دختر و پسر اهل لردگان که عاشق هم بودند، پس از مخالفت خانواده‌ها به زندگی خود پایان‌ دادند.
فرماندار لردگان گفته آنها دوهفته پیش خود را به دریاچه سد انداخته‌اند، ابتدا گمان می‌شد آنها با یکدیگر فرار کرده‌اند.
اما جسد به هم گره خورده آنان دو روزه پیش در دریاچه سد کارون ۴ به کنار تاج سد رسید.
اهل ایل می‌گویند؛ آنها بر اساس یک رسم قدیمی، به شیوه «عاشق‌کشون» مرگ خود را انتخاب کرده‌اند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday