رکنا/ فیلم قتل عامی که به اهوازی ها منتسب شده است، مربوط به ایران نیست.

فیلم لحظه شلیک رگباری به مهمانان در عروسی که گفته شده مربوط به اهواز است، ارتباطی به ایران ندارد.
فردی در عروسی با شلیک های رگباری به مهمانان حمله می کند. طی این حمله 8 نفر کشته و تعداد زیادی راهی بیمارستان شدند.
لازم به ذکر است، از نوع عربی حرف زدن مشخص است که این فیلم ممکن است به عراق منتسب باشد.
این قبیل تیربارها گرینوف نام دارد که در خوزستان موجود نیست.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today