اول فارس/ با اعلام ستاد انتخابات شهرستان بوانات، راه یافتگان به شورای شهر بوانات مشخص شدند.

با اتمام کار شمارش آرای شورای شهر بوانات، مجید شبان ۱۹۴۴ رأی، سیدعنایت هاشمی ۱۷۸۴، مریم حاجی پور ۱۷۱۸، جواد یوسفی ۱۵۲۴ و سیدحسین هاشمی با ۱۳۵۶ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای این شهر معرفی شدند.
همچنین محمدرضا کارگری، احمد خلج، حسین رضایی به عنوان اعضای علل البدل شورای این شهر معرفی شدند.
اسامی منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اشکنان اعلام شد.
این گزارش حاکیست که  آمار نهایی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اشکنان اعلام شد.
بر اساس این گزارش، سرکار خانم حکیمه غلامی نیا، محمد نجفی، سیدمحمد سخن سنج، حسین خوشدل، محمد پور رستمی بعنوان اعضای اصلی به شورای شهر اشکنان راه یافتند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online