سلام نو/ تصاویری جالب از حضور پیرزن ۱۱۷ ساله اردبیلی در اصلاندوز پای صندوق رای.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today