یافته/ نتایج غیررسمی انتخابات شورای شهر ازنا اعلام شد.

نتایج غیررسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ازنا از انتخاب افراد زیر حکایت دارد. 
۱- عبداله زلقی
۲-سیدمسعود صالحی
۳- حاج عباس جانبزرگی
۴-حمید نیکدل
۵-حاج شاپور ساکی
۶- هادی مرادی(علی البدل اول)
۷- سیما پولادوند(علی البدل دوم )
این آمار غیررسمی است و مورد تأیید هیچ منبع رسمی قرار نگرفته است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy