رویداد ایران/ برنامه قطعی برق ایلام سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ اعلام شد.


آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/