تسنیم/ رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: امسال 61 هزار تن گندم آبی در استان برداشت شد که نسبت به سال قبل که 141 هزار تن بود کاهش بیش از 200 درصدی را نشان می‌دهد.

منوچهری، رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه 92 هزار هکتار اراضی استان بوشهر به روش دیم زیر پوشش کشت گندم قرار گرفت، اظهار کرد: از این میزان اراضی، محصول 22 هزار هکتار آن به سبب کاهش بارش باران از بین رفت و از 70 هزار هکتار دیگر در هر هکتار بین 300 تا 700 کیلوگرم گندم برداشت شد.
وی اراضی تحت پوشش گندم آبی استان بوشهر را 15 هزار و 450 هکتار دانست و بیان کرد: در مجموع امسال 61 هزار تن گندم برداشت شد که نسبت به سال قبل که 141 هزار تن بود کاهش بیش از 200 درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر میزان خرید تضمینی گندم را 40 هزار و 184 تن دانست و تصریح کرد: سال قبل 119 هزار تن محصول گندم از کشاورزان استان بوشهر خرید تضمینی شد که امسال میزان خرید حدود سه برابر سال قبل کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه هر کیلوگرم گندم نان پنج هزار تومان از کشاورزان خریداری شد، افزود: تاکنون بیش از  200 میلیارد تومان بابت مطالبات گندم‌کاران استان بوشهر پرداخت شده است.
منوچهری خرید 11 هزار و 60 تن بذر گندم را از دیگر موارد دانست و خاطرنشان کرد: 9 هزار و 800 تن از محصول گندم برداشت استان بوشهر، کشاورزان برای خود مصرفی در انبارها نگهداری کردند.
وی میزان بارش باران در سال زراعی قبل را 376 میلیمتر در استان بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: میزان بارش باران در سال زراعی جاری به 160.7 میلیمتر رسید که کاهش بارش باران خسارت عمده‌ای به تولید محصول کشاورزان وارد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: کاهش بارش باران سبب خسارت 100 درصدی به 22 هزار هکتار اراضی دیم شد.
منوچهری با بیان اینکه اراضی کشت گندم آبی بین 10 تا 15 درصد خسارت دید، گفت: بخشی از اراضی کشت گندم استان بوشهر تحت پوشش بیمه قرار دارند.


آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar