مشرق/ دادستان عمومی و انقلاب شهریار ‌از بازداشت شهردار صباشهر و یکی از معاونان وی به دلیل مسائل مالی خبر داد.

حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بازداشت شهردار صباشهر و یکی از معاونان وی به دلیل مسائل مالی خبر داد و اظهار داشت:‌ پیش از این نیز دو عضو شورای شهر صباشهر و فردی که مسئول قراردادها بوده ‌نیز بازداشت شده بودند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تحقیقات در خصوص ابعاد این پرونده تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است، افزود: به زودی جزئیات کامل این پرونده اعلام خواهد شد.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran