مهر/ رئيس کل دادگستري خراسان شمالي با تاکيد بر اينکه نبايد بودجه‌اي از بيت المال براي سفر به ارمنستان هزينه شود، گفت: انجام تشريفات غير ضرور در اين سفر باعث ورود دستگاه قضا خواهد شد.

حجت الاسلام اسدالله جعفري، رئيس کل دادگستري خراسان شمالي با اشاره به در پيش بودن سفر هيأت تجاري از استان به کشور ارمنستان، اظهار کرد: مشخص نيست که اهداف سفر هيأت تجاري به ارمنستان چقدر محقق خواهد شد زيرا خراسان شمالي مراوده‌اي با اين کشور ندارد و جزو همسايگان ما نيست.
وي با اشاره به حساسيت به وجود آمده براي اين سفر، گفت: وظيفه سازمان بازرسي است که به اينگونه سفرها ورود کند.
رئيس کل دادگستري خراسان شمالي افزود: معمولاً در اينگونه سفرها مشخص نيست کمکي به استان بشود يا خير.
حجت الاسلام جعفري بيان داشت: براي اين سفر نبايد هزينه‌اي از بيت المال انجام شود و بايد بخش خصوصي تأمين هزينه را برعهده بگيرد.
وي در انتها گفت: اگر در اين سفر تشريفاتي که ضرورت ندارد رقم بخورد دستگاه قضا ورود خواهد کرد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today