صدا و سيما/ شکارچيان متخلف در شهر‌هاي بندرگز، کردکوي و مراوه تپه دستگير شدند.

يگان حفاظت محيط زيست شهرستان بندرگز در جريان گشت و کنترل در محور وطنا با همکار نيروي انتظامي يک نفر شکارچي متخلف را با لاشه حيوان شکار شده(يک راس شوکا) دستگير کرد و در جريان بازرسي از متخلف يک قبصه سلاح تک لول کشف و ضبط شد.

مهدي رضايي، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست گلستان گفت: جريمه و خسارت شکار هر شوکاي نر ۵۲ميليون و ۵۰۰هزار تومان، جريمه شکار هر حيوان ماده دو برابر يعني ۱۰۵ميليون تومان و جريمه شکار هر شوکاي ماده آبستن يا شيرده داراي بره سه برابر يعني ۱۵۷ميليون و ۵۰۰هزار تومان است.
يگان حفاظت محيط زيست شهرستان کردکوي هم در جريان گشت و کنترل دو گروه شکارچي را در منطقه پنج شاخه (شکار ممنوع چمن ) دستگير  کرد.
کريم اله تازيکه رييس اداره يگان حفاظت محيط زيست شهرستان کردکوي گفت: در جريان گشت و کنترل دو گروه شکارچي را دستگير کرديم که از گروه اول يک قبضه سلاح دولول غير مجاز به دست آمد و از گروه دوم  پس از تعقيب و گريز و درگيري منجر به تيراندازي ، پنج نفر متخلف را در منطقه  پنج شاخه (شکار ممنوع چمن ) به دام انداختيم. همچنين، ماموران يگان حفاظت محيط زيست مراوه تپه در جريان گشت و کنترل در حاشيه روستاي ساري قميش، دو نفر متخلف را در حين شروع به صيد پرندگان شکاري دستگير کردند که دو دستگاه دوربين چشمي و تعدادي تله از آنان کشف شد.

پرونده تمام متخلفان با تنظيم صورت مجلس تخلف به همراه ادوات شکار براي رسيدگي به مقام قضايي ارجاع شد.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today