نماد آخرین خبر

شکایت از تقلب انتخابات ریاست جمهوری در کرمان وجود نداشت

منبع
ايرنا
بروزرسانی
شکایت از تقلب انتخابات ریاست جمهوری در کرمان وجود نداشت

ايرنا/ مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان کرمان گفت: حتي يک مورد شکايت در سراسر استان پهناور کرمان مبني بر تخلف يا تقلب در انتخابات رياست جمهوري به ما نرسيده است.

رضا رضايي، مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان کرمان با بيان اينکه وظيفه ما صيانت از آراي مردم است، اظهار کرد: اعضاي هيئت نظارت استان کرمان ۱۷۷ نفر در انتخابات اخير بودند.
وي با بيان اينکه در مجموع کل شبکه نظارتي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در استان کرمان ۱۰ هزار و ۱۸۸ نفر بودند، عنوان کرد: در صورت نياز آمادگي داشتيم که تا ۱۷ هزار نفر نيرو را در عوامل انتخاباتي جابه جا کنيم و به گونه اي برنامه ريزي کرده بوديم که هيچ مشکلي در انتخابات رياست جمهوري پيش نيايد.
رضايي گفت: شوراي نگهبان به عنوان حافظ و نگهبان نظام در ۲۶ تيرماه سال ۵۹ شکل گرفت و بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي نظارت استصوابي بر مراحل انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي را برعهده دارد.
وي با اشاره به رد صلاحيت برخي افراد از جناح هاي مختلف در انتخابات، افزود: اين موضوع نشان مي دهد شوراي نگهبان در حفظ ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي با هيچ کس تعارف ندارد.
رضايي بيان کرد: بر اين اساس شوراي نگهبان نبايد در امور شوراهاي شهر و روستا دخالت کند، بنابراين نظارت بر رد و تاييد صلاحيت کانديداها و برگزاري انتخابات از وظايف شوراي نگهبان نيست و در انتخابات اخير هم دخالتي در اين حوزه نداشتيم، بنابراين براساس شرح وظايف پاسخگو هم نيستيم.
مسئول دفتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان کرمان افزود: قانون وظيفه نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بر عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نهاده و نداشتن وظيفه قانوني شوراي نگهبان در قبال اين انتخابات، ضعف قانون را نشان مي دهد زيرا انتخاباتي با اين گستردگي نياز به ساز و کارهاي قانوني بيشتري دارد.
وي با اشاره به اينکه بيش از يک هزار نفر از اعضاي شوراهاي اسلامي کشور در پنجمين دوره اين انتخابات در زندان به سر مي برند، گفت: پس از بازشماري، آراي بسياري از شهرهاي کشور در انتخابات شوراهاي اسلامي در حال جابه جايي است.
رضايي همچنين درباره واکسيناسيون عوامل انتخابات در مقابل کرونا توضيح داد: بنا بود بر اساس بخشنامه وزارت کشور عاملان انتخابات واکسينه شوند که اين کار در زمان برگزاري انتخابات به صورت کامل انجام نشد و شوراي نگهبان نامه اي به استان ها زد که به علت اينکه زمان انتخابات گذشته، شوراي نگهبان در اين طرح شرکت نخواهد کرد و دست اندرکاران شوراي نگهبان نيز بر مبناي تصميم ستاد مقابله با کرونا همانند ديگر مردم واکسينه شوند زيرا تفاوتي بين ناظران و مردم قائل نيستيم.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar