نماد آخرین خبر

مراتب ثبت ملی ۱۳ اثر میراث فرهنگی ناملموس خوزستان ابلاغ شد

منبع
ايرنا
بروزرسانی
مراتب ثبت ملی ۱۳ اثر میراث فرهنگی ناملموس خوزستان ابلاغ شد

ايرنا/ وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در ۲ نامه جداگانه با ابلاغ مراتب ثبت ۱۳ اثر در فهرست ميراث‌فرهنگي ناملموس ملي، به استاندار خوزستان، بر هرگونه اقدام براي حفظ و احياي اين آثار تأکيد کرد.

علي‌اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در نامه اي به قاسم سليماني استاندار خوزستان نوشت: در اجراي ماده يک از قانون تشکيل سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي حفظ ميراث‌فرهنگي ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد دو و سه آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هيئت‌وزيران و با رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي مذکور، ميراث‌فرهنگي ناملموس با عنوان مهارت پخت نان امطبگ عربي خوزستان به شماره ۲۲۵۷، مهارت پخت عيش تمن(نان برنج) عربي به شماره ۲۲۵۸، مهارت تهيه حلاوه تمر(حلواي خرما) عربي خوزستان به شماره ۲۲۵۹، مهارت ساخت بيگک؛ عروسک محلي هنديجان  به شماره ۲۲۶۰ تاريخ ۳۰ در ماه ۱۳۹۹ در فهرست ملي آثار ميراث فرهنگي ناملموس ثبت رسيده است.
مونسان در همين نامه خطاب به استاندار خوزستان با ابلاغ مراتب ثبت ملي مهارت ساخت ليلي يک – دومايک عروسک محلي بندر ماهشهر به شماره ۲۲۶۱ و مهارت خوون چيني(آجرچيني سنتي) به شماره ۲۲۶۲، مهارت ساخت بي‌لکي(عروسک بومي دزفول) به شماره ۲۲۶۳، مهارت تهيه هيس(شيريني خرما) عربي خوزستان به شماره ۲۲۶۴ در تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در فهرست ملي ميراث‌فرهنگي ناملموس بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احياي اين آثار تأکيد کرد.
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي همچنين در نامه‌اي جداگانه مراتب ثبت ملي فناوري توليد قلم‌ني دزفول به شماره ۱۹۹۲، نمايش آييني علم بازي(علم‌داري، علم‌گرداني) محرم به شماره ۱۹۹۳، روش پخت قلقل(حليم سنتي شوشتر) به شماره ۱۹۹۴ و نصب بيرق شب اول محرم در شوشتر به شماره ۱۹۹۵ و دانش سنتي فرآوري خريط در جنوب خوزستان به شماره ۱۹۹۶ در تاريخ ۱۳۹۸/۴/۵ را نيز به استاندار خوزستان ابلاغ کرد.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today