ايسنا/ مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري از افزايش ۲ درصدي مراجعان نزاع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: طي سه ماهه نخست سال‌جاري، تعداد دو هزار و ۳۱۸ نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کرده‌اند.

علي سامان‌پور، مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري با بيان اينکه طي سه ماهه نخست سال‌جاري، تعداد پنج مورد فوتي ناشي از غرق‌شدگي به مراکز پزشکي قانوني استان گزارش شده است، اظهار کرد: از اين تعداد، يک نفر زن و ۴ نفر مرد بوده‌اند.
وي افزود: مرگ ناشي از غرق شدگي در سه ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲ مورد(يک زن و يک  مرد) بوده، افزايش قابل توجهي داشته است .
مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري يادآور شد: همچنين در سه ماهه اول امسال فوت ناشي از برق گرفتگي به مراکز پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري ارجاع نشده است .
سامان‌پور در ادامه از افزايش دو درصدي مراجعان نزاع در چهارمحال وبختياري خبر داد و اظهار کرد: طي سه ماهه نخست سال‌جاري، تعداد دو هزار و ۳۱۸ نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کردند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل دو درصد افزايش يافته است.
وي خاطرنشان کرد: از کل مراجعان نزاع در سه ماهه نخست سال‌جاري تعداد ۶۲۳ نفر زن و يک هزار و ۶۹۵ نفر مرد بوده‌اند.
مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري گفت: اين در حالي است که در سه ماهه نخست سال گذشته، تعداد دو هزار و ۲۶۹ نفر به دليل نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کرده‌اند که از اين تعداد، ۴۹۰ نفر زن و يک هزار و ۷۷۹نفر مرد بوده‌اند.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday