فارس/ مديرکل هواشناسي کهگيلويه و بويراحمد گفت: پيش‌بيني مي‌شود طي سه روز آينده جو نسبتا پايداري داشته باشيم.

رضا کاکاوند، مديرکل هواشناسي کهگيلويه و بويراحمد اظهار کرد: تحليل نقشه‌هاي هواشناسي بيانگر جوي نسبتا پايدار طي سه روز آينده در غالب مناطق استان است.
وي بيان کرد:طي امروز در پاره‌اي نقاط استان به ويژه نواحي مرتفع شمالي رشد ابرهاي همرفتي وقوع ناپايداري‌هاي جوي عمدتا در در ساعات بعدازظهر تا شب دور از انتظار نخواهد بود.
مديرکل هواشناسي کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد: به لحاظ دمايي نيز طي اين مدت روند افزايش دما را خواهيم داشت.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today