تسنيم/ سير ابتلا به ويروس کرونا در هفته‌هاي اخير روندي صعودي به خود گرفته است.

استان سمنان در پيک پنجم کرونا قرار دارد و اکنون از هشت شهرستان اين استان 6 شهرستان در وضعيت قرمز قرار گرفته‌اند.
وضعيت کنوني استان سمنان بسيار خطرناک است؛ چرا که سير ابتلا به ويروس کرونا در اين استان روندي صعودي در هفته‌هاي اخير به خود گرفته است.
استان سمنان که مردمش در رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در کشور در جايگاه بسيار خوبي قرار داشتند؛ حالا اما گزارش‌ها حاکي از وجود نوعي بي‌تفاوتي و عادي‌انگاري مردم اين استان نسبت به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي خبر مي‌دهد.
اگر شرايط آنگونه که کارشناسان و مسئولان امر در حوزه بهداشت و سلامت مي‌گويند به همين روال ادامه يابد؛ وضعيت بسيار وخيمي را در استان سمنان به لحاظ شيوع ويروس کرونا شاهد خواهيم بود.
نويد دانايي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان اظهار کرد: ويروس دلتاي هندي ويروس شايعي است که اين روزها مبتلايان به کرونا به آن دچار مي‌شوند و به عبارتي ديگر بايد گفت تمامي مبتلايان به کرونا در استان سمنان در حال حاضر نوع ويروسي که بدان دچار مي‌شوند از نوع دلتاي هندي است.
وي تأکيد کرد: دلايل متعددي در شيوع ويروس کرونا در هفته‌هاي اخير در استان سمنان دخيل است و سبب شده است ورود استان سمنان به پيک پنجم کرونا با سرعت فزاينده‌اي مواجه شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان از جمله اين دلايل و  عوامل را همسايگي و همجواري اين استان را با استان‌هايي نظير تهران، خراسان رضوي و مازندران عنوان کرد و گفت: اين همجواري ميزان تردد در راه هاي ارتباطي و بين شهري را بسيار گسترش داده است و همين مسئله از جمله عوامل گسترش شيوع کرونا در استان سمنان شده است.
دانايي صنعتي بودن استان سمنان را از ديگر علل شيوع کرونا عنوان کرد و افزود: استان سمنان از استان‌هاي مهاجرپذير کشور محسوب مي‌شود و اين جمعيت غيربومي ساکن در استان سمنان در مناسبت‌ها و موقعيت‌هاي خود به شهر و ديار خود در تردد هستند؛ بنابراين اين ترددها نيز بي‌تأثير در شيوع کرونا نيست.
وي با اشاره به روند افزايشي آمار مبتلايان به کرونا در استان سمنان گفت: رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي نبايد از سوي مردم ناديده گرفته شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان بهترين راهکار براي جلوگيري از شيوع و همه‌گيري ويروس کرونا و قطع زنجيره انتقال اين بيماري را عمل به دستورالعمل‌هاي بهداشتي، پرهيز از مسافرت‌هاي غيرضروري، پرهيز از دورهمي‌هاي خانوادگي، حضور نيافتن در تجمعات و اماکن پرتردد شهري و استفاده صحيح از ماسک عنوان کرد.
دانايي گفت: همچنان افراد بايد در روابط اجتماعي نسبت به رعايت فاصله‌گذاري‌هاي فيزيکي توجه جدي داشته باشند.
وي در مورد واکسيناسيون کرونا نيز در استان سمنان گفت: سرعت و روند واکسيناسيون بسيار خوب در اين استان در حال انجام است و در حال حاضر تزريق واکسن کرونا به متولدين سال 1342 به قبل بر اساس سند ملي واکسيناسيون در دستور کار قرار دارد.
به هر روي نقش مردم در شرايط کنوني در راستاي مقابله با کرونا بسيار حائز اهميت است و مي‌توانند با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي جلوي گسترش بيش از پيش اين ويروس منحوس را در استان سمنان بگيرند.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today