هورگان/ اداره هواشناسي ميزان بارندگي را در شهرستانهاي ني‌ريز و بختگان اعلام نمود.

ميزان بارش 24 ساعته، اخير و سال زراعي ايستگاه هاي باران سنجي شهرستانهاي ني ريز و بختگان تا ساعت 07:30 صبح سوم مرداد.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online