تسنيم/ بسياري از خانواده‌هاي داراي دو معلول در کرمانشاه هنوز در آرزوي خانه‌دار شدن و ناتوان در پرداخت سهم آورده خريد مسکن هستند.

هرچند خانه‌دار شدن براي بسياري از افشار جامعه به آرزويي دشوار و شايد دست‌نيافتني تبديل شده اما اين آرزو براي معلولان و مددجويان بهزيستي بسيار دشوارتر است.
هرزگاهي اخباري مبني بر کمک به خانه‌دار شدن مددجويان بهزيستي و خانواده‌هاي داراي دو معلول به گوش مي‌رسد اما همچنان بسياري از اين خانواده‌ها مستأجر و در انتظار توجه و تصميم جدي مسئولان هستند.
از طرف ديگر افرادي که مشمول دريافت مسکن نيز شده‌اند با مشکل نداشتن سهم آورده مواجه هستند و کمک‌هاي دولتي نيز پاسخگوي تهيه يا ساخت مسکن نيست.
سلگي يکي از بانوان نابينا در استان که همسر وي نيز نابينا است در رابطه با مشکلات مسکن مي‌گويد: از سال گذشته صحبت از تهيه مسکن براي معلولان مطرح شده اما تاکنون بلاتکليف مانده است و از اين موضوع نااميد شده‌ايم.
وي عنوان کرد: از طرفي افرادي براي طرح مسکن ملي معلولان ثبت‌نام کرده‌اند اما فراهم کردن سهم آورده براي آن‌ها دشوار است. 
سلگي گفت: بهزيستي کشور براي مسکن معلولان کوتاهي مي‌کند و با توجه به معلوليت افراد مراجعه به تهران و پيگيري موضوع بسيار دشوار است.
فرحناز محمدي با اشاره به اينکه طرح نهضت تأمين مسکن از سال 89 آغاز شده است اظهار داشت: بهزيستي استان تاکنون 7002 واحد مسکوني براي معلولان و نيازمندان تحت پوشش تأمين کرده است که 6469 واحد به بهره‌برداري رسيده و مابقي در حال اجرا است و تاکنون 493 ميليارد ريال اعتبار دولتي براي اين واحدها هزينه شده است.
محمدي با بيان اينکه تأمين مسکن براي خانوارهاي داراي دو عضو معلول و بالاتر يکي ديگر از برنامه‌هاي اين معاونت است گفت: سهميه استان تا سال 97 براي خانواده‌هاي داراي دو معلول روستايي 89 مورد بوده که در سال 98 و 99 به 162 مورد افزايش يافت و 157 مورد به بهره‌برداري رسيده است.
وي افزود: در بخش شهري نيز سهميه استان 245 واحد بوده که در سال گذشته به 260 مورد افزايش يافت و 164 واحد واگذار شده و مابقي در دست اقدام است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال مابقي واحدها به بهره‌برداري برسد.
مديرکل بهزيستي استان کرمانشاه با اشاره به اينکه بسياري از اين افراد سهم آورده داشتند و برخي نيز نداشتند عنوان کرد: سهم آورده اين خانواده‌ها متغير و از سه ميليون تومان تا 80 ميليون تومان بوده است.
وي با بيان اينکه بيش از 65 هزار نفر تحت پوشش بهزيستي استان هستند گفت: هر روز جامعه هدف بهزيستي در حال تغيير و گسترش است و حداقل هفته‌اي 30 مورد جديد وارد بهزيستي مي‌شود.
محمدي با اشاره به اينکه براساس برآورد سال گذشته بيش از 38 درصد افراد تحت پوشش بهزيستي و سرپرست خانوار نيازمند تأمين مسکن هستند افزود: استان کرمانشاه از نظر تأمين مسکن خانواده‌هاي داراي دو معلول رتبه نخست کشور را دارد.
وي با بيان اينکه سال گذشته مبلغ مشارکتي سازمان براي مسکن دو معلوله‌ها 45 تا 85 ميليون تومان بود گفت: از پايان سال 99 تاکنون به خانواده‌هاي داراي دو معلول شهري 140 ميليون تومان بلاعوض و براي روستايي 85 ميليون تومان بلاعوض و تسهيلات بنياد مسکن پرداخت مي‌شود.
محمدي با اشاره به اينکه طي تفاهم‌نامه‌اي مقرر شده 100 واحد مسکوني توسط بنياد برکت ساخته و به خانواده‌هاي داراي دو عضو معلول واگذار شود افزود: اين خانواده‌ها شناسايي شده‌اند و تلاش مي‌شود اين واحدها به صورت رايگان تحويل شود.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today