ايرنا/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان بوشهر گفت: براساس هماهنگي‌هاي انجام شده واکسيناسيون افراد در رده سني ۴۸ سال از امروز در اين استان آغاز مي‌شود.

عبدالمحمد خواجه ئيان، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان بوشهر اظهار کرد: جمعيت پيش بيني شده در اين رده سني ۲۳ هزار نفر است که تلاش مي‌شود در کمترين زمان ممکن واکسن دريافت کنند.
وي بيان کرد: فراخوان از طريق ارسال پيامک صورت مي‌گيرد و به منظور جلوگيري از ازدحام و بي نظمي تزريق واکسن براي افرادي که نوبت ندارند، صورت نمي‌گيرد.
خواجه‌ئيان ابراز کرد: مشخصات بيش از ۹۵ درصد مردم استان بوشهر در سامانه سيب ثبت شده و تا زمان باز شدن سامانه کشوري ثبت نام، براين اساس به افراد واجد شرايط پيامک ارسال مي‌شود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان بوشهر تاکيد کرد: واکسن براي گروه‌هاي هدف اعلام شده به ميزان کافي در استان بوشهر تامين شده و جاي نگراني نيست و تلاش مي‌شود با توجه به ظرفيت مراکز جامعه هدف اعلام شده در استان بوشهر واکسن دريافت کنند.
وي درباره روند اجراي واکسيناسيون در استان بوشهر، گفت: تاکنون ۱۴۲ هزار و ۴۸۳ نفر در استان واکسينه شده‌اند و از اين شمار ۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر هر دو نوبت را دريافت کرده‌اند.
خواجه ئيان يادآور شد: براين اساس  ۷۷.۵ درصد از جمعيت گروه سني بالاي ۶۰ سال و ۵۸ درصد از جمعيت گروه سني بين ۵۰ تا ۶۰  سال در استان واکسن دريافت کرده اند و در حال برنامه ريزي براي واکسيناسيون ساير گروه‌هاي سني و افراد در معرض خطر از جمله مبتلايان به بيماري‌هاي مزمن نظير ديابت هستيم.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان بوشهر گفت: قرار است بلافاصله پس از پايان واکسيناسيون گروه سني ۴۸ سال کار واکسيناسيون گروه ۴۵ سال نيز در استان انجام شود.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar