ايرنا/ مدير روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: به علت افزايش دما و رشد نامتعارف مصرف و همچنين محدوديت هاي توليد برق جدول زمان بندي احتمال اعمال خاموشي در حوزه شهرستان‌هاي اين استان اعلام شد.

احمدرضا روزبياني، مدير روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان اظهار کرد: با توجه به اجراي برنامه مديريت اضطراري بار ناشي از کمبود توليد و افزايش مصرف برق، ضمن تشکر از صبر و همراهي مردم استان، زمانبندي جديد خاموشي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين شرکت به نشاني www.edch.ir منتشر شد.
وي اظهار کرد: مشترکان همچنين مي توانند از طريق اپليکيشن برق من و يا شماره گيري کد دستوري ستاره ۶۶۵۵ ستاره ۲۱۱۲۱ مربع(#۲۱۱۲۱*۶۶۵۵*) از زمانبندي قطع برق محدوده محل سکونت خود مطلع شوند.
روزبياني افزود: بازه زماني براي اعمال خاموشي در هر منطقه ۲ ساعت و ۳۰ دقيقه تعيين شده است.
وي تصريح کرد: درخواست اعمال خاموشي به صورت لحظه اي و توسط مرکز به شرکت برق استان همدان اعلام مي شود.
مدير روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: با توجه به اينکه احتمال قطعي ناخواسته و خارج از برنامه اعلامي برق بر اساس رخدادهاي شبکه سراسري کشور(افت فرکانس) وجود دارد خواهشمند است مشترکان اطلاعات مورد نياز را از مراکز ۱۲۱ شهرستان‌ها پيگيري کنند.
وي ادامه داد: به منظور جلوگيري از خسارت احتمالي، هم استاني ها لوازم برقي خود را در زمان قطع برق از مدار خارج کرده و پس از وصل برق با تاخير چند دقيقه اي آن ها را روشن کنند.
روزبياني خاطرنشان کرد: کارکنان اين شرکت براي ارائه خدمت بي وقفه از هيچ کوششي فروگذار نخواهند کرد.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today