تجارت نيوز/ بر اساس قيمت‌ها در بازار مسکن اصفهان و اطلاعات به دست آمده از سايت ديوار، ليستي از متوسط قيمت خريد و اجاره مسکن در برخي از محلات اصفهان و حومه به دست آمده است.

با توجه به قيمت مسکن در اصفهان و حومه و آگهي‌هاي ثبت شده دز سايت ديوار، ليستي از متوسط قيمت خريد مسکن در برخي از مناطق اصفهان به دست آمده است.
بنا بر اطلاعات موجود در جدول زير، فولادشهر با متوسط اجاره ۱.۶ ميليون تومان و بهارستان ۲.۹ ميليون تومان اجاره ماهانه از مناطق ارزان قيمت اصفهان براي اجاره‌نشيني هستند.
متوسط نرخ اجاره در شهر شاهين شهر و منطقه ملک شهر اصفهان در کانال چهار ميليون تومان ثبت شده است.
محله اشراق و خانه اصفهان با متوسط اجاره ماهانه حدود پنج ميليون تومان از مناطق گران‌تر اصفهان براي اجاره آپارتمان هستند.

مناطق ارزان اصفهان براي خريد خانه کدامند؟
بر اساس داده‌هاي جدول زير شهر جديد فولادشهر با متوسط قيمت ۵.۷ ميليون تومان براي هر متر مسکن و بهارستان با متوسط قيمت ۱۰ ميليون تومان از مناطق ارازن اصفهان براي خريد خانه هستند.
هر متر مربع خانه در ملک شهر و برازنده در کانال ۱۴ ميليون تومان و در محله اشراق ۱۶.۴ ميليون تومان ثبت شده است، همچنين متوسط قيمت خريد مسکن در منطقه خانه اصفهان ۱۸ ميليون تومان براي هر متر مسکن اعلام شده است.
در جدول زير متوسط قيمت اجاره و خريد مسکن در برخي از محلات اصفهان را مشاهده مي‌کنيد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today