ايسنا/ مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: با شدت گرفتن وزش بادهاي ۱۲۰ روزه، خنک ترين دماي روزانه زاهدان از مرز ۳۰ درجه سلسيوس در ۴۸ ساعت گذشته به ۲۱.۹ درجه سلسيوس در بامداد امروز کاهش يافت.

محسن حيدري، مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان اظهار کرد: کاهش دما با دو درجه کمتر در زابل در شمال استان نيز روي داده است.
وي ادامه داد: به طور کلي در ۴۸ ساعت گذشته روند نوسانات دمايي در بيش از ۱۰ شهرستان استان، کاهشي بوده است.
مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: کاهش دما از ويژگي بادهاي ۱۲۰ روزه است که باوجود مخاطرات فراوان نظير وقوع پديده هاي خاکدار و پيامدهاي ناشي از آن، سبب خنک تر شدن دماي هوا در گرمترين روزهاي سال نيز مي شود.
حيدري خاطرنشان کرد: بر اساس خروجي نقشه هاي پيش يابي و مدل هاي جوي در روزهاي آينده دماي هوا نواسانات قابل توجهي نخواهد داشت و رنج دمايي در محدوده شرايط امروز است.
وي اضافه کرد: انتظار مي رود وزش بادهاي ۱۲۰ روزه، جمعه نيز ادامه داشته باشد و حداقل با قدري کاهش سرعت تا دوشنبه آينده در جريان باشد.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today