ايرنا/ در جديدترين مرحله‌ واکسيناسيون گروه‌هاي مختلف مردم در مقابل بيماري کرونا، تزريق واکسن چيني سينوفارم و ايراني سوبرانا به گروه‌هاي سني ۴۵ سال به بالا در کرمان آغاز شده است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar