باشگاه خبرنگاران/ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه طبس از اولين محموله نهاده‌هاي دامي که وارد طبس شد خبر داد.
 
سرهنگ خبازي، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان طبس بيان داشت: اولين محموله نهاده‌هاي دامي با همت قرارگاه پيشرفت و آباداني و ستاد کمک‌هاي مومنانه شهرستان وارد طبس شد.
او افزود: در راستاي تأمين نهاده‌هاي دامي با قيمت مناسب براي دامداران از استان فارس و لرستان اين نهاد‌ها تامين شده است.
خبازي ادامه داد: در مرحله اول صد تن به ارزش ريالي چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال تهيه شده است.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه طبس بيان کرد قيمت هر کيلو ۴۲۰۰ تومان مي‌باشد که در هر تن ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ بازار خواهد بود.
او افزود: اين اقدام تا زماني ادامه خواهد داشت که نهاده‌هاي دامي به يک قيمت ثابت و منطقي برسد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today