مهر/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: طي ساعات آينده براي برخي نقاط استان رخداد رگبارِ گاه شديد، رعد و برق متناوب، وزش باد و گرد و خاک پيش‌بيني مي‌شود.

آرش بهارونداحمدي، مديرکل هواشناسي البرز  به پيش‌بيني شرايط جوي استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش‌يابي حکايت از گذر امواج ناپايدار و محلي از منطقه البرز مرکزي دارد.
وي ادامه داد: به دليل ماهيت تندري و فعاليت محلي آن در بعضي ساعت موجب رخداد رگبار گاه شديد، رعد و برق متناوب، وزش باد و گرد و خاک خواهد شد.
مديرکل هواشناسي البرز با بيان اينکه آسمان امروز البرز کمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و گرد و خاک و در پاره‌اي نقاط رگبار و رعد و برق بوده و هوا در بعضي ساعات ناسالم براي گروه‌هاي حساس است، تصريح کرد: امروز بيشترين دماي هوا در اين استان ۳۵ درجه سانتي‌گراد و کمترين دماي هوا ۲۰ درجه سانتي‌گراد بوده و بيشينه باد ۱۴ متر بر ثانيه است.
وي تصريح کرد: بر اساس بررسي و تحليل نقشه‌هاي پيش‌يابي و تصاوير ماهواره‌هاي هواشناسي، فردا آسمان البرز قسمتي ابري از عصر همراه با وزش باد و گرد و خاک و در پاره‌اي نقاط رگبار و رعد و برق است و هوا نيز هوا در بعضي ساعات ناسالم براي گروه‌هاي حساس خواهد بود.
بهارونداحمدي به پيش‌بيني دماي هواي فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بيشينه دما ۳۶ درجه سانتي‌گراد و کمينه دما ۲۰ درجه سانتي‌گراد بوده و بيشينه باد ۱۲ متر بر ثانيه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday