ايرنا/ مديرکل مديريت عملکرد بازرسي استانداري خوزستان گفت: دورکاري کارمندان ادارات با توجه به ورود خوزستان به پيک جديد کرونا و وضعيت شهرستان‌هاي قرمز، نارنجي و زرد کرونايي بايد اجرايي شود.

رسول اميري، مديرکل مديريت عملکرد بازرسي و امور حقوقي استانداري خوزستان بيان کرد: بر اساس ابلاغ سازمان اداري و استخدامي کشور حضور کارمندان در محل کار در شهرستان‌هاي قرمز يک سوم، نارنجي ۵۰ درصد و در شهرستان‌هاي زرد  کرونايي با حضور ۲ سوم کارمندان انجام شود.
وي افزود: با توجه به مصوبات ستاد استاني مديريت کرونا، تمامي دستگاهاي اجرايي موظف به انجام دورکاري هستند و در اين خصوص  بازرسان ويژه ستاد استاني مديريت کرونا از تمامي دستگاه‌هاي  اجرايي ، شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ديدن مي‌کنند.
اميري ادامه داد: در صورت اجرا نشدن مصوبات توسط دستگاه‌هاي اجرايي مطابق با بخشنامه ۲۹۰۸۲۳مورخ ۹۹/۶/۵ سازمان اداري و استخدامي کشور اعمال مجازات به دليل رعايت نکردن شيوه نامه‌هاي بهداشتي در مرتبه نخست اخطار، در مرتبه دوم توبيخ کتبي درج در پرونده، در مرحله آخر انفصال از خدمت و معرفي به مراجع قضايي خواهد بود.
تاکنون بيش از ۷۰۰ هزار دز واکسن در خوزستان تزريق شده که شامل تزريق ۵۷۰ هزار واکسن در دز اول و بيش از ۱۳۰ هزار دز دوم است.
اکنون ۹ شهرستان خوزستان در وضعيت قرمز، ۹ شهرستان نارنجي و ۹ شهرستان زرد کرونايي هستند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today