صدا و سيما/ فرماندار چاراويماق از نبود پزشکان متخصص در بيمارستان اين شهرستان انتقاد کرد.

يعقوبي، فرماندار چاراويماق اظهار کرد: متأسفانه عدم حضور پزشکان متخصص در بيمارستان اميرالمؤمنين دراين وضعيت کرونايي مردم را دچار مشکلات عديده اي کرده و بيماران کرونايي اين شهرستان براي بستري در ساير شهرها دنبال تخت بستري ميگردند.
وي افزود: روزانه بيش از ۲۰۰ نفر به بيمارستان اين شهرستان مراجعه مي کنند اين در حالي است پزشک بيمارستان اين اجازه را به خود مي دهد که هر زمان دلش خواست ارائه خدمت دهد.
فرماندار چاراويماق تصريح کرد: نبود متخصص در اين وضعيت خطرناک کرونايي نارضايتي مردم را به همراه داشته و نمي توان در اين شرايط روي بيمارستان حساب باز کرد، چراکه خدمات در حد درمانگاه در اين بيمارستان ارائه مي شود.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today