باشگاه خبرنگاران/ معاون راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گلستان از اعمال قانون شديد براي دستفروشان حاشيه جاده‌ها خبر داد.

بيکي معاون راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گلستان اظهار کرد: متاسفانه اخطار دادن به دستفروشان حاشيه جاده‌ها کار هر روزه ماست و با اينکه دو سال گذشته مکاني براي آن‌ها در نظر گرفتيم، اما تمايلي براي حضور در مکان مورد نظر ندارند.
او افزود: دادستان مرکز استان اختياري تام به پليس راه داده است تا خودرو‌هاي دستفروش را همراه با بار آن‌ها به مدت يک ماه توقيف و به پارکينک منتقل کنند.
بيکي ادامه داد: از امروز تا روز سه شنبه به اين دستفروشان اخطار لازم داده مي‌شود و از روز چهارشنبه اعمال قانون آغاز مي‌شوند.
او افزود: علاوه بر اينکه حضور اين دستفروشان در حاشيه جاده‌ها بار‌ها منجر به تصادف‌هاي خطرناکي شده است بر چهره شهر هم تاثير منفي گذاشته است.
بيکي با اشاره به دستفروشاني که اقدام به ساخت آلاچيق در کنار جاده کرده اند، گفت: طبق ماده ۷ قانون کيفري مي‌توانيم نسبت به اين افراد حکم کيفري دريافت کنيم و چنانچه نسبت به تذکرات ما بي توجه باشند اين اقدام انجام مي‌شود.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today