باشگاه خبرنگاران/ بلوار و مسير مستقيم تقاطع غيرهمسطح شهيد آيت‌الله محمدباقر حکيم در ادامه طرح قم در مسير تحول به بهره‌برداري مي‌رسد.

مراسم افتتاح و بهره‌برداري از بلوار و مسير مستقيم تقاطع غيرهمسطح شهيد آيت‌الله سيد محمدباقر حکيم در ادامه اجراي طرح افتتاح، بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي شهري با عنوان قم در مسير تحول با حضور شخصيت‌ها، مسئولان استاني و مديران شهري برگزار مي‌شود.
احداث مسير اين بلوار از تقاطع بلوار شهيدان هاشمي شاهرودي تا بلوار جمهوري اسلامي به همراه احداث تقاطع غيرهمسطح در بلوار پيامبر اعظم(ص)، با تلاش هزار روزه خادمان شهر و هزينه بيش از ۳۸۰ ميليارد تومان اعتبار در بخش تملک، آزادسازي مسير و علميات عمراني صورت گرفته است.
عمليات اجرايي ساخت تقاطع بلوار فردوسي و بلوار پيامبر اعظم(ص) با عنوان تقاطع غيرهمسطح شهيد آيت‌الله سيد محمدباقر حکيم از شهريورماه ۱۳۹۷ آغاز و در حال حاضر نيز با ۱۰ هزار مترمربع عرشه بتني و ۴۲ هزار مترمربع زيرسازي و آسفالت در محدوده تقاطع آماده افتتاح فاز نخست در بازگشائي مسير مستقيم قرار گرفته است.
از اهداف کلان اين پروژه مي‌توان به تکميل شبکه معابر شهري، توزيع ترافيک و تکميل مسير ارتباطي حلقه ترافيکي فردوسي و ارتباط شرياني مناطق ۴،۱ و ۵ در مرحله اول از طريق احداث تقاطع غيرهمسطح و مناطق ۶،۲ و ۳ در ادامه مسير اين حلقه ترافيکي اشاره کرد.
از ديگر ويژگي‌هاي بارز پروژه تقاطع غيرهمسطح شهيد حکيم مي‌توان به اولويت تردد عابر پياده در بلوار پيامبر اعظم(ص) و عدم انقطاع پياده راه طرفين بلوار توسط خروجي‌ها و ورودي‌هاي تقاطع اشاره کرد.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday