ايرنا/ معاون سلامت دامپزشکي کردستان گفت: در بازرسي بازرسان ستادي از تعدادي از کارخانه‌هاي خوراک دام و طيور استان ۱۴ تن و ۵۹۰ کيلوگرم مواد اوليه فاقد هويت، بدون رعايت نشانه گذاري و تاريخ منقضي کشف و ضبط شد.

ناصر مخدوم، معاون سلامت دامپزشکي کردستان اظهار کرد: در ادامه طرح تشديد نظارت بر کارخانه هاي خوراک دام و طيور، براي حصول اطمينان از کيفيت محصولات توليدي، اطمينان خاطر از نقش حياتي خوراک دام سالم در تامين سلامت دام و تاثير مستقيم بر سلامت جامعه و نيز افزايش توليد، تعدادي از کارخانه هاي خوراک دام و طيور مورد بازديد قرار گرفت.
وي افزود: هدف از اين بازرسي، بررسي همه مراحل توليد، نظارت بر کميت و کيفيت مواد اوليه وارده به کارخانه، ارتقاي سطح ضوابط بهداشتي قبل و حين عمليات فرآوري خوراک، بررسي چگونگي نظارت مسوول فني بهداشتي کارخانه و بررسي نواقص کارخانه هاي خوراک دام و طيور است.
معاون سلامت دامپزشکي کردستان گفت: در اين بازديد، انبارهاي مواد اوليه و محصولات، سالن توليد، آزمايشگاه ،مستندات توليد، خريد مواد اوليه و آزمايشات ادواري مورد بررسي قرار گرفت و در يکي از کارخانه ها ۷۷۵ کيلوگرم پودر گوشت فاقد ضوابط نشانه گذاري و فاقد مجوز و گواهي حمل بهداشتي قرنطينه اي که لابلاي مواد اوليه در برج توليد قرار داشت و نيز ۱۵ کيلوگرم مواد اوليه تاريخ منقضي کشف و ضبط شد.
مخدوم ادامه داد: بازرسان ستادي در بازديد از کارخانه ديگري، ۱۳ هزار و ۸۰۰ کيلوگرم مواد اوليه فاقد مجوز ساخت از سازمان دامپزشکي و بدون رعايت ضوابط نشانه گذاري در محل کارخانه ضبط موقت شد.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online