صدا و سيما/ موج پنجم کُشنده تر است ؛مردم شيوه نامه هاي بهداشتي زا رعايت کنند.

خادمي، استاندار لرستان از تعطيلي اصناف در روزهاي آينده خبرداد و بيان داشت: نظارت بر رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در اماکن و همه جاهاي پز خطر استان تشديد مي‌شود.
خادمي افزود: در صورت همکاري نکردن صاحبان مشاغل با پروتکل هاي بهداشتي احتمالا از شنبه تعطيلي کامل را در استان خواهيم داشت.
خادمي گفت: رعايت پروتکلهاي بهداشتي در استان به زير 30 درصد رسيده است. 
هم اکنون  با فراگيري دلتا کرونا تمام شهرهاي استان لرستان در وضعيت قرمز کرونايي قرار دارند.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy