فارس/ رئيس دانشگاه شهرکرد از واکسينه شدن ۶۰۰ نفر از اساتيد هيأت علمي و کارکنان اين دانشگاه خبر داد.

سعيد کريمي، رئيس دانشگاه شهرکرد گفت: با توجه به آغاز واکسيناسيون اساتيد دانشگاه در کشور روند واکسيناسيون اساتيد دانشگاه شهرکرد نيز از ۱۱ مردادماه آغاز شد.
وي افزود: واکسيناسيون اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه شهرکرد تا ۱۶ مردادماه ادامه دارد و تا امروز حدود ۶۰۰ نفر از اساتيد هيات علمي و کارکنان واکسينه شده‌اند.
رئيس دانشگاه شهرکرد در خصوص بازگشايي دانشگاه‌ها و واکسيناسيون دانشجويان عنوان کرد: تاکنون دستورالعملي مربوط به واکسيناسيون دانشجويان و همچنين بازگشايي دانشگاه‌ها و يا مجازي بودن ترم آينده اعلام نشده است.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday