صدا و سيما/ کلينک تخصصي بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد تعطيل شده است.

کلينک بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد که در جنب استانداري لرستان قرار دارد حدود يک ماهه که تعطيل شده است.
شهروندان با گله مندي از اين تعطيلي بدون اطلاع رساني و دسترسي نداشتن به پزشکان اين کلينيک به خاطر نداشتن مطب خواستار راه اندازي مجدد اين مرکز درماني شدند.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy