ايسنا/ مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان گفت: تاکنون بيش از ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در شهرستان هاي انار و رفسنجان تزريق شده است.

زهره سامره، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان اظهار کرد: واکسيناسيون عصرهاي جمعه از فردا پنجم شهريور براي افرد بومي در رفسنجان انجام نمي شود.
وي بيان کرد: به منظور پيشگيري از شيوع بيماري کرونا واکسيناسيون عمومي در حال انجام است و عصرهاي جمعه به واکسيناسيون اتباع بيگانه اختصاص يافته تا اين قشر از جامعه هم در برابر اين ويروس ايمن شوند و بيماري شيوع پيدا نکند.
سامره تصريح کرد: با توجه به اينکه واکسيناسيون نوبت اول صبح ها و واکسيناسيون نوبت دوم عصرها انجام مي شود افرادي که عصرهاي جمعه نوبت تزريق دز دوم واکسن را دارند مي توانند عصر پنجشنبه يک روز قبل از نوبت و يا عصر شنبه يک روز بعد از نوبت خود مراجعه و واکسن دريافت کنند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar