فارس/ معاون مسکن و بازآفريني راه و شهرسازي کردستان گفت: تامين زمين براي سه هزار و 200 متقاضي طرح اقدام ملي در شهر سنندج که مرحله اول واريز وجه را تکميل کرده‌اند، انجام شد.

مصطفي رضايي، معاون مسکن و بازآفريني راه و شهرسازي کردستان اظهار کرد: تامين زمين براي سه هزار و 200 متقاضي طرح اقدام ملي در شهر سنندج که مرحله اول واريز وجه را تکميل کرده‌اند، انجام شد.
وي خاطرنشان کرد: تعدادي از اين پروژه‌ها هم اکنون به مرحله اجرا رسيده است که پروژه 140 واحدي در سايت مسکن مهر بهاران و پروژه 200 واحدي رسالت که توسط بنياد مسکن در حال انجام است و به تازگي پروانه آن صادر شده است را شامل مي‌شود.
معاون مسکن و بازآفريني راه و شهرسازي کردستان افزود: در مرحله بعد توانستيم موافقت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را براي سه پهنه بزرگ مقياس در شهر سنندج که با توجه به موقعيت توپوگرافيک و تپه‌اي شهر بسيار در مضيقه بوديم را اخذ کنيم.
رضايي اضافه کرد: اين سه پروژه بزرگ مقياس شامل جانمايي 800 واحد در شهرک زاگرس، 1200 واحد در شهرک ورمقاني و 1500 واحد در شهرک اسلام‌آباد سنندج است که عمليات طراحي نقشه و مشخصات اجرايي آن توسط مشاوران ذيصلاح در حال انجام است و پيمانکاران آن از سازندگان توانمند استان انتخاب شده اند و در آستانه عقد قرارداد و آغاز عمليات اجرايي هستيم.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online