باشگاه خبرنگاران/ طرح هاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در شهرستان ترکمن به بهره برداري رسيد.

صادق شيرنگي فرمانداربندرترکمن با تبريک هفته دولت در اين آيين اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمي براي بازگو کردن خدمات دولت و نظام به مردم است و اين خدمات بايد در اين ايام به آگاهي مردم برسد.
طرح هادي روستاي پيخي حاجي به طول هزار و ۹۰۰ متر اجراي کانيوو و مساحت ۷ هزار مترمربع و هزار و ۱۰۰ متر اجراي خاک برداري، زيرسازي و آسفالت با اعتبار يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعتبار به بهره برداري رسيد.
همچنين ۲ هزار و صد و سي و پنجمين واحد مسکن روستايي در اين شهرستان افتتاح شد.
طرح هادي طرحي است که ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مکان گسترش آتي و نحوه عملکرد‌هاي مختلف از قبيل مسکوني، تجاري و نيازمندي‌هاي عمومي روستا را تعيين و ارتقاء معيشت و کيفيت زندگي و رفاه روستائيان را دنبال مي‌کند.
بر مبناي آن توسعه و آباداني روستا‌ها از طريق اجراي طرح‌هاي عمراني همچون احداث جوي و جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، پياده رو سازي، ايمن سازي روستاها، احداث پارک و ... انجام مي‌شود.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today