فارس/ استاندار البرز با اشاره به اينکه هيچ برنامه اي در استان نبايد معطل و بلاتکليف بماند، گفت: بايد همانند سربازي جان برکف براي نظام آماده باشيم که در سنگر ديگري انجام وظيفه کنيم.

عزيزاله شهبازي، استاندار البرز با بيان اينکه بايد به گونه اي برنامه ريزي کنيم که گويا سالها قرار است در پست‌هاي خود حاضر و پاسخگو باشيم، اظهار کرد: از سوي ديگر بايد همانند سربازي جان برکف براي نظام آماده باشيم که در سنگر ديگري انجام وظيفه کنيم.
وي ادامه داد: هيچ کاري در استان نبايد معطل و بلاتکليف بماند و ضرورت دارد در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران و تبعيت از سياست‌هاي دولت، براي به سرانجام رساندن پروژه‌ها و برنامه‌ها نظام مند و پويا باشيم.
شهبازي اضافه کرد: خدا را شاکريم که کاردولت با قدرت و انرژي فراوان آغاز شده و در اين مسير همه ما وظيفه داريم در هر پست و منصبي هستيم با جديت و اهتمام لازم به روند تحقق اهداف سرعت ببخشيم.
استاندار البرز اضافه کرد: فرمانداران در شهرستان‌هاي ۷ گانه البرز با اشراف کامل به روند پيشرفت پروژه‌هايي که مورد مطالبه و نياز مردم است، نظارت داشته باشند تا هرچه سريع تر مورد بهره برداري قرار گيرد.
شهبازي اضافه کرد: ايجاد بسترهاي رفاه، آرامش و رضايتمندي مردم مهمترين هدف ما به عنوان کارگزاران نظام است و در اين راهي از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم کرد.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday