ايمنا/ عليرضا شربتدار با اکثريت آرا اعضاي شوراي اسلامي شهر مهديشهر به عنوان شهردار اين شهر انتخاب شد.

جلسه علني شوراي اسلامي شهر مهديشهر با دستور انتخاب شهردار اين شهر صبح امروز برگزار شد.
پس از بررسي گزينه‌هاي نهايي، عليرضا شربتدار به عنوان شهردار مهديشهر انتخاب شد.
شربتدار معاون توسعه مديريت و منابع و سرپرست شهرداري سمنان بوده است.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today