صداي زرند/ دادستان زرند با حضور در روستاي بابتنگل بعد از بازديد از کارگاه نخ استرج، گفت: طبق اطلاعاتي که به ما رسيده در اين کارخانه ۵۰ نفر نيرو مشغول به کار بودند که متاسفانه از چند سال قبل به دلايلي که در دست بررسي قرار خواهد گرفت اين کارخانه تعطيل شده است.

اسماعيل بلوچ زاده، دادستان زرند اظهار کرد: طبق اطلاعاتي که به ما رسيده در اين کارخانه ۵۰ نفر نيرو مشغول به کار بودند که متاسفانه از چند سال قبل به‌دلايلي که در دست بررسي قرار خواهد گرفت اين کارخاته تعطيل شده است.
وي ادامه داد: متاسفانه به نظر عزمي براي بازگشايي آن انجام نشده و عملا ۵۰ نفر بيکار شده اند و سرمايه اي هم بلااستفاده رها شده و ما بر وفق سياست دستگاه قضا در عمل به منويات امام خامنه اي مدظله العالي براي رفع موانع توليد از اين کارخانه و براي بازگشت اشتغال به اين روستا اقدام خواهيم کرد.
بلوچ زاده با اظهار تعجب از رها شدن اين حجم سرمايه که مي توانست در خدمت اشتغال و رونق اقتصادي باشد، افزود: گزارش اين موضوع همين امروز به ما رسيد و به لحاظ اهميت رفع موانع در مسير اقتصاد، توليد و اشتغال باتفاق رئيس محترم دادگستري و اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم از اين واحد بازديد کرديم و مقرر شد تا در اسرع وقت گزارشي پيرامون اتفاقات مربوط به اين کارخانه تنظيم و به دادسرا ارسال شود و ان شاءالله با قيد فوريت در دستور رسيدگي قرار خواهد گرفت.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar