ايسنا/ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نسبت به پيري جمعيت هشدار داد و گفت: همدان چهارمين استان پير کشور بوده و وضعيت جمعيت آن قرمز است.

بهرام عين‌اللهي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ستاد مديريت کروناي همدان، اظهار کرد: همدان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران است و به تعبير مقام معظم رهبري، خاک عرفان خيز دارد. 
عين‌اللهي تصريح کرد: گزارش وضعيت همدان، اميدوار کننده بود اما نياز است گزارش وضعيت فعاليت فرهنگي نيز ارائه شود چون معضل ما فرهنگي است و اگر توجه نکنيم نمي‌توانيم آينده انقلاب را تضمين کنيم.
وي با بيان اينکه دانشگاه علوم پزشکي همدان، بهترين دانشکده بهداشت کشور است، مطرح کرد: همدان چهارمين استان پير کشور است و اين يک زنگ خطر است و بايد براي اين مسئله فکر شود.
وزير بهداشت، ادامه داد: براي خدمات باروري بايد برنامه‌ريزي شود چون وضعيت جمعيت همدان، قرمز است.
عين‌اللهي خاطرنشان کرد: مهم‌ترين اولويت دولت، کروناست، همه فعاليت‌ها را تحت تاثير قرار داده و ما الان در يک پيچ تاريخي هستيم و شاهد صحنه‌هاي بدي بوديم بنابراين بايد تلاش کنيم پيچ تاريخي را رد کنيم.
وي ادامه داد: مرحله اول تهيه واکسن بود موفقيت‌آميز بود، فکر مي‌کرديم باران واکسن داشته باشيم الان سيل واکسن داريم، تا آخر تيرماه، پنج ميليون دز تزريق شده بود اما در مرداد و شهريور ۳۵ ميليون دز تزريق شده است.
وزير بهداشت با بيان اينکه پنج مرکز داخلي مجوز توليد واکسن دارند، گفت: در آينده نيازي به ورود واکسن نداريم و در هفته گذشته رتبه دوم تزريق واکسيناسيون در دنيا بوديم که الان به رتبه اول رسيديم.
عين‌اللهي با بيان اينکه در آموزش خيلي صدمه خورديم، اظهار کرد: در علوم پزشکي فعاليت مجازي موثر نيست و در اواسط مهر بايد به صورت ترکيبي کلاس‌ها را آغاز کنيم.
وي ادامه داد: از دو هفته آينده، واکسيناسيون ۷ تا ۱۸ ساله‌ها را با واکسن وارداتي آغاز مي‌کنيم و مدارس زماني آغاز مي‌شود که بچه‌ها وخانواده‌ها واکسينه شوند.
وزير بهداشت تاکيد کرد: طب سنتي اگر مبتي بر علم باشد مورد تاييد است.


آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today