صدا و سيما/ از ابتداي سال تاکنون ۱۵۸کيلومتر از جاده‌هاي استان بهسازي و روکش شده است.

فدوي، معاون راهداري اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خراسان جنوبي با اشاره به اينکه که از  ابتداي امسال ۱۳قرارداد در حوزه روکش و بهسازي راه‌ها با اعتباري حدود ۱۳۰۰ميليارد ريال منعقد شده است بيان داشت: از شاخص‌ترين اين قرارداد‌ها تعريض و بهسازي محور سربيشه-درح-مرز ماهيرود است؛ همچنين ۳قرارداد از نوع روکش‌هاي حفاظتي تقويتي اسلاري سيل، چيپ سيل و روکش آسفالت لايه نازک در محور‌هاي مواصلاتي استان در حال اجرا است.
فدوي افزود: براي پيشرفت فيزيکي پروژه‌ها، تاکنون بيش از ۱۰۰۰ميليارد ريال هزينه شده است که اين عملکرد مربوط به اجراي ۵۸کيلومتر روکش آسفالت گرم، ۶کيلومتر ماسه آسفالت گرم، ۵۰کيلومتر ماسه آسفالت سرد است.
وي گفت: همچنين اجراي لايه‌هاي حفاظتي عمليات فوگسيل ۴.۵کيلومتر و اسلاري سيل به طول ۵/۱۳کيلومتر انجام شده است.
معاون راهداري اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان افزود: در ۱۵۵۰۰۰مترمربع از جاده هاي استان توسط ادارات شهرستان لکه گيري موضعي و هندسي انجام شده است.
فدوي گفت: در ۵ماهه نخست امسال در حوزه نگهداري ابنيه فني راه‌هاي استان ۲۰دستگاه ابنيه فني آسيب ديده از سيل تعميرات اساسي شده و ۳۵دهانه پل در محور‌هاي استان در حال احداث و تعريض است.
وي افزود: با توجه به وجود ۲۲۳۱دستگاه آبنما در استان، ۱۰دستگاه آبنما به پل تبديل شده است که مراحل پاياني آن در دست اقدام است.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today