خبرآنلاين/ با ادامه کاهش بارندگي و گرماي هوا، وسعت درياچه اروميه به کمتر از ۲۰۰۰ کيلومترمربع رسيد.

بنا به آخرين آمارهاي منتشره توسط وزارت نيرو، تراز آب درياچه اروميه در روز بيست و هفتم شهريور ماه ۱۲۷۰.۶۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ سانتي‌متر و نسبت به نخستين روز سال آبي "يک مهر ۹۹" ۶۱ سانتي‌متر کاهش داشته است.
وسعت آب درياچه نيز با ۱۵۴۶ کيلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۵۰۷ کيلومترمربع کاهش نسبت به مهرماه سال گذشته به ۱۹۹۲ کيلومترمربع رسيده است که کمترين وسعت از آذرماه ۹۷ بوده است.
همچنين حجم آب موجود اين پيکره آبي به ۲.۷۶ ميليارد مترمکعب رسيده است که ۲.۰۲ ميليارد متر مکعب در طي يک سال کمتر شده است.
اين شرايط نشان از وضعيت ناخوش احوال و بدترين وضعيت درياچه اروميه از آذرماه ۹۷ است.
گفتني است؛ ميزان بارندگي نيز در حوزه آبريز درياچه اروميه ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۸.۶ درصد نسبت به ميانگين دراز مدت کمتر شده است.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today