فارس/ رئيس امور آزمايشگاه‌هاي حفاظت محيط‌زيست مرکزي گفت: هواي شازند در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس است.

عليرضا محرابيان، رئيس امور آزمايشگاه‌هاي اداره کل حفاظت محيط‌زيست استان مرکزي اظهار کرد: براساس اطلاعات دريافت شده از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي استان، متوسط شاخص کيفيت هواي اراک در ٢٤ ساعت گذشته منتهي به ساعت ۹ صبح برابر با عدد ۱۰۹ و کيفيت هوا ناسالم براي گروه‌هاي حساس بوده است.
وي بيان کرد: شاخص لحظه‌اي کيفيت هواي اراک در ساعت ۱۰ صبح امروز ۶۴ سالم و قابل قبول بوده است.
رئيس امور آزمايشگاه‌هاي حفاظت محيط زيست مرکزي بيان کرد: شاخص لحظه‌اي کيفيت هواي شازند به ۱۲۱ رسيده که بيانگر کيفيت هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس سني است.
محرابيان ادامه داد: آلاينده مسئول در هواي شهر شازند ذرات کمتر از ۲.۵ ميکرون است و انتظار است در شرايط ناسالم هوا مردم از تردد در فضاي باز خودداري کنند.
به گفته وي در شهرستان ساوه نيز شاخص لحظه‌اي کيفيت هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز ۶۲ و سالم ثبت شده است.
اراک يکي از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتداي امسال تاکنون ۷۶ روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است.  


آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today