مهر/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي گفت: اکنون ۴۴ درصد از جمعيت بالاي ۱۸ سال استان در مقابله با ويروس کرونا واکسينه شده‌اند.

سيد احمد هاشمي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي اظهار کرد: سير کرونا در خراسان شمالي نزولي شده است و اکنون از بحران پيک پنجم عبور کرده‌ايم.
وي ادامه داد: اکنون شهرستان‌هاي خراسان شمالي به رنگ نارنجي کرونا در آمدند؛ البته راز و جرگلان در وضعيت زرد شيوع کرونا قرار دارد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي افزود: رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي به ويژه استفاده از ماسک بايد افزايش يابد و تجمعات کمتر شود.
هاشمي با اشاره به نزديک شدن فصل سرما، گفت: سازمان‌ها و ادارات بايد در تدارک ايجاد سيستم‌هاي تهويه مناسب باشند زيرا با آغاز فصل سرما نمي‌توان درب‌ها را باز گذاشت.
وي گفت: اکنون ۴۴ درصد از جمعيت بالاي ۱۸ سال استان در مقابل با ويروس کرونا واکسينه شده‌اند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today