رکنا/ ۲۸ تهراني در هفته اول شهريور به کام مرگ تلخي رفتند.

محمد شهرياري مدير دفتر بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آبي و برق آبي شرکت آب منطقه‌اي تهران اظهار کرد: امسال از ابتداي سال تا انتهاي هفته اول شهريور ماه ۲۸ مورد فوتي و غرق شدگي در تاسيسات آبي تهران رخ داد که ۹ مورد در درياچه مخازن سدها، ۱۷ مورد در شبکه هاي آبياري و زهکشي و دو مورد نيز در رودخانه بوده است.
محمد شهرياري با بيان اينکه توصيه اي که به شهروندان داريم اين است که هميشه توجه جدي به علائم هشدار، تابلوهاي ورود ممنوع و فنس کشي ها داشته باشند، اظهار کرد: درياچه سدها و کانال هاي آبياري به هيچ عنوان محل مناسبي براي تفريح و شنا و حتي بحث هاي شستشوي خودرو نيست و هميشه اين پتانسيل خطر جود دارد که کوچکترين بي احتياطي مي تواند حوادث تلخ و جبران ناپذيري ايجاد کند.

غرق شدن ۲۸ نفر در کانال‌هاي آبياري و سدهاي تهران
وي افزود: تعداد غرق شدگي ها در سال گذشته در همه تاسيسات و رودخانه ها ۲۷ مورد بود اما اين آمار در شش ماهه امسال به ۲۸ نفر رسيده و متاسفانه اين آمار نگران کننده است و اميدواريم که با توصيه هايي که داريم و توجه جدي شهروندان اين حادثه ها کاهش يافته و حتي شاهد يک مورد حادثه نيز در تاسيسات نباشيم.
مدير دفتر بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آبي و برق آبي شرکت آب منطقه‌اي تهران با بيان اينکه احتمال وقوع حادثه غرق شدگي در شش ماهه دوم سال نيز وجود دارد، گفت: آمار بلند مدت بيانگر اين بوده که ممکن است در ماه هاي آينده نيز حوادث اين چنيني رقم بخورد لذا لازم است شهروندان توجه جدي به اين موضوع داشته باشند.
شهرياري  با بيان اينکه شرکت آب منطقه اي تهران به واسطه جايگاهي که دارد بر اساس تکاليف قانوني اطلاع رساني، ايمن سازي، ديوار و فنس کشي ها و نصب علائم هشدار در نقاط حادثه خيز را همواره در دستور کار خود دارد، گفت: در مراکز جمعيتي و محدوده هاي شهري اين وظيفه بر عهده شهرداري ها و دهياري ها گذاشته شده است و خارج از محدوده هاي بافت شهري و روستايي اين مسووليت بر عهده شرکت آب منطقه اي قرار دارد.
وي با بيان اينکه در استان تهران بيش از ۷۵۰ کيلومتر کانال وجود دارد، گفت: متاسفانه بعضا شهروندان توجه کافي به هشدارها ندارند و حتي ديده مي شود که برخي شهروندان اقدام به بريدن فنس ها و يا سرقت نرده ها مي کنند.
مدير دفتر بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آبي و برق آبي شرکت آب منطقه‌اي تهران اظهار کرد: با توجه به گستردگي تاسيسات عملا امکان اجراي ديوار و فنس کشي در تمام شبکه هاي آبياري  و کانال ها کشاورزي وجود ندارد لذا توجه جدي شهروندان، مسافرين عبوري، ساکنين و مجاورين تاسيسات آبي يادشده به علائم هشدار و عدم ورود به حرايم درياچه سدها و شبکه هاي آبياري مي تواند جلوي اتفاقات را گرفته و آمار حوادث و تلفات را تا حد قابل توجهي کاهش دهد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran