باشگاه خبرنگاران/ فرماندار قزوين گفت: با توجه به خروج استان قزوين از وضعيت قرمز کرونايي، همچنان تردد در مناطق نارنجي رنگ ممنوع است.

شفيعي، فرماندار قزوين اظهار کرد: با توجه به اينکه وضعيت استان قزوين از رنگ بندي قرمز کرونايي به نارنجي تغيير کرده است، اما همچنان، خودرو‌هايي که به مناطق نارنجي وارد و يا از آنجا خارج مي‌شوند ۵۰۰ هزار تومان جريمه مي‌شوند.
وي افزود: ما در حال طراحي سامانه الکترونيک براي صدور مجوز‌هاي تردد بين استاني براي مشاغل ضروري هستيم تا از حضور فيزيکي مردم در فرمانداري‌ها کاسته شود.
به گفته فرماندار قزوين، همچنان از ساعت ۲۲ محدوديت‌هاي شبانه اعمال مي‌شود و آن دسته از مردمي که در ساعات ممنوعيت تردد براي تزريق واکسن کرونا مراجعه مي‌کنند، با ارائه مدارک واکسيناسيون، جريمه آن‌ها لغو مي‌شود.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today