صدا و سيما/ برداشت زيتون در 693 هکتار از باغات زيرکاشت اين محصول در خراسان جنوبي آغاز شد.

رضايي، مدير امور باغباني جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي بيان داشت: از اين سطح ۴۲۷.۵ هکتار بارور  و ۲۱۲ هکتار غير بارور است.
عبدالرضا رضايي از کاهش توليد زيتون در سال جاري خبر داد و پيش بيني کرد: از اين سطح زيرکاشت ۱۳۰ تن زيتون برداشت شود.
وي خشکسالي، بالا بودن دما در زمان گل دهي و کاهش رطوبت زمين را از علل کاهش توليد زيتون عنوان کرد.
مدير امور باغباني جهاد کشاورزي استان گفت: در استان زمان برداشت زيتون کنسروي در نيمه دوم شهريور و  برداشت زيتون روغني مهر ماه است.
وي با اشاره به ۴۰ هکتار توسعه کشت زيتون در سال جاري گفت: در سال جاري هرس و تغذيه باغات در ۲۰ هکتار  و پيوند در ۵ هزار و ۲۶۵ اصله درخت با هدف اصلاح رقم(روغني، کنسروي و دو منظوره) انجام شد.
وي با اشاره به اينکه سطح زير کشت باغ‌هاي زيتون استان به ترتيب به شهرستان‌هاي نهبندان، طبس و سربيشه اختصاص دارد، افزود: محصول زيتون استان بسته به نوع رقم و شرايط آب و هوايي هر منطقه برداشت مي‌شود.
رضايي درآمد سالانه استان از اين محصول را ۲۵ ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: عمده ارقام زيتون شامل زرد، روغني، استوايي، شنگه، آربيکن و کروناکي است.
وي با بيان اينکه ۳ دستگاه روغن کشي براي تبديل محصول زيرتون کشاورزان به روغن در شهرستان‌هاي نهبندان و طبس فعال است، گفت: روغن توليد شده به مصارف داخلي استان و مقاديري به خارج از استان نيز ارسال مي‌شود.
پارسال ۱۵۰ تن زيتون در باغ‌هاي زير کاشت اين محصول در خراسان جنوبي برداشت شد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today