باشگاه خبرنگاران/ در مراسمي، ۳۰۰ سبد غذايي و معيشتي به ارزش ۱۵۰ ميليون تومان در بين نيازمندان شهرستان چرداول توزيع شد.

در آييني که با حضور مديرکل کميته امداد امام خميني «ره» استان، امام جمعه چرداول و ديگر مسئولان شهرستان برگزار گرديد ، ۳۰۰ سبد غذايي در بين نيازمندان شهرستان چرداول توزيع شد.
به گفته رئيس کميته امداد چرداول ارزش اين تعداد سبد غذايي ۱۵۰ ميليون تومان بوده که با مشارکت خيرين نيکوکار خارج استان تأمين شده اند.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/