شبستان/ به مناسبن روز شعر و ادب فارسي و اربعين حسيني محل ادبي «شهود سرخ» در قزوين برگزار مي شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين با همکاري معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجمن ادبي استان محفل ادبي «شهود سرخ» را برگزار مي کند.
اين محفل ادبي و مراسم شعرخواني همزمان با فرارسيدن روز شعر و ادب فارسي و در آستانه اربعين حسيني با حضور شاعران استان شنبه ۲۷ شهريور ساعت ۱۶ برگزار مي شود.
محفل ادبي «شهود سرخ» در سالن مولونا در مجتمع فرهنگي هنري ارشاد واقع در ميدان ميرعماد قزوين برگزار خواهد شد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today